TD Selca
Dobrodošli  > Kdo smo > splošni podatki

splošni podatki


Turistično društvo Selca

Selca 88,

4227 Selca


Tel.: 04 511 18 11 Fax: 04 511 18 11

Mat.št.: 5127793

ID št. za DDV: SI 76597598; nismo davčni zavezanci
TRR: 0700 0000 0791 610 Gorenjska Banka, d.d. Kranj

E mailtdselca@gmail.com

TD Selca je združenje sledečih vasi:

Selca (Klinc, Sevnica, Gorenjpolje, Žaršnik, Na vas)

Dolenja vas (Kršivnik, Na vas)

Zgornje in Spodnje Lajše

Topolje

Kališe

Zgornja in Spodnja Golica

Zabrekve