TD Selca
Dobrodošli  > Zanimivo > Bližnjične tipke na tipkovnici

Bližnjične tipke na tipkovniciBližnjične tipke

 

V spodnji tabeli so navedene splošne bližnjične tipke.

Pritisnite to tipko

Če želite

F1

Prikazati pomoč

CTRL+C

Kopirati izbrani element

CTRL+X

Izrezati izbrani element

CTRL+V

Prilepiti izbrani element

CTRL+Z

Razveljaviti dejanje

CTRL+Y.

Ponoviti dejanje

DELETE

Izbrisati izbrani element in ga premakniti v koš

SHIFT+DELETE

Izbrisati izbrani element, ne da bi ga najprej premaknili v koš

F2

Preimenovati izbrani element

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti kazalec na začetek naslednje besede

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premakniti kazalec na začetek prejšnje besede

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti kazalec na začetek naslednjega odstavka

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti kazalec na začetek prejšnjega odstavka

CTRL+SHIFT s puščično tipko

Označiti del besedila

SHIFT s katero koli puščično tipko

Izbrati več elementov v oknu ali na namizju ali izbrati besedilo v dokumentu

CTRL s poljubno puščično tipko+PRESLEDNICA

Izbrati več posameznih elementov v oknu ali na namizju

CTRL+A

Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu

F3

Poiskati datoteko ali mapo

ALT+ENTER

Prikazati lastnosti izbranega elementa

ALT+F4

Zapreti aktivni element ali program

ALT+PRESLEDNICA

Odpreti priročni meni za aktivno okno

CTRL+F4

Zapreti aktivni dokument (v programih, ki omogočajo, da imate hkrati odprtih več dokumentov)

ALT+TAB

Preklopiti med odprtimi elementi

CTRL+ALT+TAB

Preklapljati med odprtimi elementi s puščičnimi tipkami

Windows tipka z logotipom Slika tipke z logotipom programa Windows+TAB

Se pomikati po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

CTRL+tipka z logotipom sistema WindowsSlika tipke z logotipom programa Windows +TAB

Uporabiti puščične tipke za pomikanje po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem

ALT+ESC

Se pomikati med elementi v vrstnem redu, v katerem so bili odprti

F6

Se pomikati med elementi na zaslonu v oknu ali na namizju

F4

Prikazati seznam naslovnih vrstic v Raziskovalcu

SHIFT+F10

Prikazati priročni meni za izbrani element

CTRL+ESC

Odpreti meni Start

ALT+podčrtano črko

Prikazati ustrezen meni

ALT+podčrtano črko

Izvesti menijski ukaz (ali drug podčrtan ukaz)

F10

Aktivirati menijsko vrstico v aktivnem programu

PUŠČICA DESNO

Odpreti naslednji meni na desno ali odpreti podmeni

PUŠČICA LEVO

Odpreti naslednji meni na levo ali zapreti podmeni

F5

Osvežiti aktivno okno

ALT+PUŠČICA GOR

Si v Raziskovalcu ogledati mapo za eno raven navzgor

ESC

Preklicati trenutno opravilo

CTRL+SHIFT+ESC

Odpreti upravitelja opravil

SHIFT, ko vstavite CD

Preprečiti samodejno predvajanje CD-ja

 

Splošno – nekaj se ponovi, nekaj je na novo

·       odpri Start meni: win

·       zapri Start meni: esc

·       zapri okno: alt+F4

·       pojdi na Namizje: win+D

·       v ospredje postavi drug aktiven program: alt+tab

·       s prvo črko imena iščemo elemente na Namizju ali na drugih seznamih (mape, datoteke)

·       pojdi v naslednje polje, na naslednji gumb: tab

·       pojdi v menijsko vrstico: alt

·       označi besedilo: shift + smerna tipka

·       kopiraj izbrano besedilo: ctrl+C

·       prilepi besedilo: ctrl+V

·       Ponoviti dejanje CTRL+Y.

·       premakni kurzor na začetek naslednje besede (v Wordu): ctrl+puščica desno

·       Vklopiti ali izklopiti tipke miške Levo ALT+levi SHIFT+NUM LOCK

·       Vklopiti ali izklopiti zaklepanje: SHIFT petkrat

 

Pritisnite tipko

Če želite

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premakniti kazalec ali izbiro za eno mesto ali vrstico v smeri puščice ali se pomikati po spletni strani v smeri puščice

HOME

Premakniti kazalec na začetek vrstice ali se premakniti na vrh spletne strani

END

Premakniti kazalec na konec vrstice ali se premakniti na dno spletne strani

CTRL+HOME

Se pomakniti na vrh dokumenta

CTRL+END

Se pomakniti na dno dokumenta

PAGE UP

Premakniti kazalec ali stran en zaslon navzgor

PAGE DOWN

Premakniti kazalec ali strn n zaslon navzdol

DELETE

Izbrisati znak za kazalcem ali izbrano besedilo; v sistemu Windows izbrisati izbran element in ga premakniti v koš

INSERT

Vklopiti ali izklopiti način vstavljanja. ko je način vstavljanja vklopljen, se vneseno besedilo vstavi na mesto kazalca; ko je način vstavljanja izklopljen, vneseno besedilo nadomesti obstoječe znake.

 

 

Word

·       odpri nov dokument: ctrl+N

·       odpri že shranjen predmet: ctrl+O

·       shrani: ctrl+S

·       natisni:  ctrl+P


Naslednji možni koraki